Dykkerfartøy, konferanseskip, ekspedisjoner, Survey-oppdrag, maritime kurs, ROV, hotellskip, M/S "Miljødronningen" er ett allsidig fartøy.

M/S "Miljødronningen", 106 fot, 35 meter lang og 10 meter bred katamaran med overnatting for 20 gjester og konferansesal for inntil 50 deltagere, som den også er sertifisert for under fart. Ett allsidig fartøy, ypperlig for mange formål. M/S "Miljødronningen" kan benyttes som kystovervåkingsfartøy/forskningsskip, selskapsturer, kurs og konferanse, eller hotellskip. Konferansesalen er godt utstyrt med alt nødvendig utstyr. M/S "Miljødronningen" har alle nødvendige fasiliteter, og er ett av de tyngst utstyrte skipene i verden i sin klasse med bl.a helikopterdekk samt Sonar og opplegg for ROV, dette gjør at fartøyet også kan benyttes for kartlegging og filming av sjøbunnen for ev. legging av rørledninger/kabler ned til 1500 meters dybde, eller for bunnprøver, vannprøver etc da det er winsjer og løftekraner for slikt utstyr. Fartøyet er også godt utstyrt som dykkerfartøy med alle de fasilitetetne som trengs. MS Miljødronningen kan også benyttes under en oljekatastrofe som kommandofartøy, eller til brannslokking, da den har kraftig vannkanon, eller i oljeberedskapen, satelittkommunikasjonen kan sende over hele verden. MS Miljødronningen er sertifisert for også å kunne gå til Svalbard, og kan like greit benyttes til eks. turer til Lysefjorden med helikoptertur til Prekestolen, eller tur inn Hardangerfjorden med helikoptertur over breene, mulighetene er mange. Maxspeed 19 knop, cruisingspeed 14 knop. MS Miljødronningen går på Diesel, men har opplegg også for å kunne gå på Biodrivstoff. Kontakt oss for koplett spec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vannkanon
Vannkanon

Send oss en forespørsel på M/S "Miljødronningen"