Ferger, Taxibåter, skyssbåter, fartøy og båter til transport av gjester i Oslofjorden og landet forøvrig, fra 1 til 600 passasjerer på en båt.

Vi frakter passasjerer fra 1-600 passasajerer pr. fartøy. Vi kan også inngå avtaler på større og lengre prosjekter, vi har fartøyer med ledig kapasitet til det.