Skyssbåter / Ferger / Taxibåter - Oslo - Bergen - Stavanger - Florø osv

Ferger, Taxibåter, Skyssbåter, fartøy og båter til transport av gjester og personell i Oslofjorden, Stavanger, Bergen, Florø, Molde, 2 - 600 passasjerer pr. båt, samt Dykkerfartøyer og skip/fartøyer for offshore/survey/dykker-oppdrag.

Vi frakter fra 2 - 600 passasjerer pr fartøy. Vi kan også inngå større, mindre, eller lengre avtaler på befraktning av passasjerer / turistruter, transport av personell, små, eller store oppdrag i hele Norge, da vi stadig vekk har ledig kapasitet. Skyssbåter/Taxibåter i Bergen, Oslo, Stavanger, Florø, Kristiansund, Bodø osv.